poniedziałek, 8 października 2012

Inspiration Monday#23

I remember my first F in school. I was 10 years old and forgot to make a weather observation calendar for Geography assignment. It was painfully. But it also gave me a lesson – you have to fight with your absent-mindedness. A flaw I’m fighting my whole life. ;-)
If I were a knitter back then I probably wouldn’t forget about it, instead I would make a scarf like this one. But unfortunately I started to knit couple years later. ;-)
Love the idea though. :-)

{ Sky Scarf - Conceptual Knitting }

Pamiętam jak dostałam pierwszą pałę w szkole. Miałam 10 lat i zapomniałam zrobić kalendarza obserwacji pogody na długoterminowe zadanie z geografii. To było bolesne. Ale dało mi także nauczkę – trzeba walczyć ze swoim zapominalstwem. Wada, z którą zmagam się całe życie. ;-)
Gdybym już wtedy robiła na drutach, to prawdopodobnie nie zapomniałabym o zadaniu, tylko zrobiła taki szalik. Ale niestety zaczęłam robić na drutach dwa lata później. ;-)
Mimo wszystko, bardzo podoba mi się ten pomysł. :-)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz