piątek, 30 marca 2012

Work in progress / Prace w toku


I haven’t touched my needles for quite a long time. But I’m feeling the itch to knit again. It happens every time, when I have so much to do I don’t know what to work on first. And now I have the invitations project, some new ideas for muffins (white chocolate, banana and hazelnuts or raisins), pumpkin or carrot bread and gingerbread (there is always a good time for gingerbread) with Stout (a special kind of dark beer), a brilliant idea for a felt purse and last but not least – the urge to knit of course. Because knitting is just a perfect pick-up-and-put-down hobby, this will happen at the earliest. Actually it’s happening already.
I bought four skeins of Elian Nicky (100% acrylic, but with gorges sheen to it, and it feels like the highest quality cotton) in this beautiful mint colour and I have a one skein leftover of purple Nicky from a shawl that I made for my mom, so I decided to make a knitted dress for my niece. She’s 13 months old, but she’s very small for her age. I guess she’ll stay that way, because neither her mom nor her grandma is a giant. Sometimes I feel like a freak of nature when I’m with them. With my 1,74m and theirs 1,52m. ;-) The difference is striking.
Anyway – I casted on for this Anouk as a Dress pattern yesterday. I plan to do some mods – a picot bordering instead of seed stich and a centred pocket on the chest also with picot border. I wonder how it will turn out?
Also, I’m planning the letting out of my first pattern for next week. Still have to contact Renee about it. ;-) Man, I’m looking forward to this!

Nie tykałam moich drutów od jakiegoś czasu. Ale teraz znowu czuję potrzebę dziergania. To się zdarza za każdym razem, kiedy mam tyle pracy, że nie wiem w co najpierw ręce włożyć. Tak więc mam projekt zaproszeniowy, nowe pomysły na mufiny (z białą czekoladą, bananami, orzechami laskowymi albo rodzynkami), na ciasto dyniowe lub marchewkowe i na piernik (tak, zawsze jest dobra pora na piernik) ze stoutem (rodzaj ciemnego piwa), pomysł na fantastyczną torebkę z filcu i w końcu potrzebę robienia na drutach. A ponieważ robienie na drutach jest idealnym przenośnym hobby, ono pewnie dojdzie do skutku najwcześniej. Właściwie już doszło.
Kupiłam cztery motki Elian Nicky (100% akryl, ale ma piękny połysk i sprawia wrażenie bawełny najwyższej jakości) w pięknym miętowym odcieniu niebieskiego i mam jeden motek w kolorze fioletowym, który został mi z szala dla mamy, więc postanowiłam zrobić sukienkę dla mojej bratanicy. Lilka ma 13 miesięcy i jest bardzo mała jak na swój wiek. Przypuszczam, że to dlatego, że ani jej mama ani babcia nie należą do wielkoludów. Czasami, kiedy jestem z nimi, czuję się jak wybryk natury. Z moim 1,74m i ich 1,52m. ;-) Różnica jest uderzająca.
W każdym razie - nabrałam wczoraj oczka ten wzór Anouk as a Dress. Planuję zrobić małe modyfikacje - pikotkowy brzeg zamiast obwódki w ściegu ryżowym oraz centralną kieszonkę na piersi, również wykończoną pikotkami. Jestem ciekawa jak to wyjdzie?
Planuję również "wypuścić" mój pierwszy autorski wzór w przyszłym tygodniu. Muszę jeszcze napisać w tej sprawie do Renee. ;-) Już się nie mogę doczekać!

czwartek, 29 marca 2012

In the pursuit of Polish absurd / W pogoni za absurdem


There is only one thing you need to know about Poland. It is a Land of Absurd. The origins of this state are probably deep in the communist period. Briefly - the ruthless Authorities created so many nonsensical laws so the people took pride in not being obedient to them. The only problem is that communism ended over twenty years ago. But the fifty years of habit can’t be overcome easily. We –the Young Generation – are fighting with our common Polish absurd that occurs in everyday life. But sometimes it’s just impossible to stand up to the task. To face the army of grannies in mohair-berets is almost as frightening as facing Satan himself. ;-)
Anyway, the other day on my walk to work, I saw this.For those of you who do not speak polish a translation – the sign says “You mustn’t feed the birds!”. And then people are complaining about pigeons… 

Ponieważ angielska część posta jest skierowana do obcokrajowców, którzy nie rozumieją naszego Polskiego Absurdu, nie będę jej tutaj powielać. Powiem tylko tak - pewnego dnia szłam do pracy... i oto co zobaczyłam. 
Z moherami nie wygrasz... ;-) 

poniedziałek, 26 marca 2012

Inspiration Monday

#7

I don’t know about you, but I always put my smartphone along with other stuff than may scratch it. Honestly, I just throw it into my purse. It’s a bad thing. You don’t want to know how my phone looks like after a couple of months of traveling with my keys. ;-) Amy of Made DuringQuiet Time, has just the answer to the problem. A very simple pouch – thought for an iPhone, but will work just as well for any other phone. Can’t wait to make one for myself. 

{Pouch Tutorial}
 Nie wiem jak Wy, ale ja zawsze kładę mojego smartfona razem z innymi rzeczami, które mogą go porysować. Serio, po prostu wrzucam go do torebki. To źle. ;-) Nie chcecie wiedzieć jak wygląda mój telefon po kilku miesiącach podróżowania razem z kluczami. Amy z bloga Made During Quiet Time ma rozwiązanie tego problemu. Bardzo prosty pokrowiec - pomyślany oryginalnie na iPhona, ale sprawdzi się tak samo dobrze dla każdego innego telefonu. Już nie mogę się doczekać, kiedy sama soie taki zrobię.

niedziela, 25 marca 2012

A week of blessings plus Shoes:-) / Tydzień dobroci i Buty :-)


1 Monday Zumba – we have a new instructor. Her style is totally different from any other instructor that we had in these past months. She makes the classes more static and focus more on the correctness of movement than on the dancing-like-Zumba. Do I like it? I don’t know yet.
2.       Tuesday – the swimming training with my father. :-) I have to watch him, because he is not allowed to push himself to hard, which he likes to do (still wondering where I got it from?). Before the pool I painted a few invitations. Work is in progress.
3.       Wednesday – the one day “off” that I have. This time my friend Ola came by and We baked some chocolate-nut-muffins. Yam. :-D Ola is also my possible-to-be business partner. We want to open a coffee shop near the Old Market (which is the historic and cultural center of our city). We still don’t know where to get the money from, but it WILL happen. The most important thing that I have learned on Camino is that dreams DO come true. You just have to help them a little. Anyway – the muffins were fine and I managed not to burn them – still need to experiment a little with the recipe.
4.       Thursday – another swimming training. This time on my own. That day I also watched the most wonderful movie “A good year” with Russell Crowe. My God that film is sure positive. It gave me the kick I needed that day. After the pool on the bus I met Mat and his girlfriend. He was asking me about the muffins. :-)
-          You made the muffins yesterday?
-          Yes…
-          With chocolate and walnuts?
-          Yes… :-D
He just gave a deep sigh.
5         Friday – another Zumba. This time with an instructor that I like and respect. She’s great – I can barely stand on my own two feet after her practices. Later on I painted another couple of invitations.
Number of invitations painted so far – 12.
6         Saturday – a day well spend working in my parents garden. There were some rake in the use, as well as some painting has been made. Not invitations, but stairs this time. ;-) I must admit, that I was so tired after the whole day spend in the open, that when I received an invitation (ha ha) to a late evening grill I was just too exhausted to go. Maybe next time.
7         Sunday – a bought myself a brand new pair of trainers. Which bring us to the end of my week, and to the second part of this post – the shoes. This is a small tribute to my old pair of trainers. The seasons are changing and trainers come and go. ;-)


 


 
1         Poniedziałek Zumba – mamy nową instruktorkę. Jej styl jest zupełnie inny niż styl poprzednich instruktorek. Jej zajęcia są bardziej statyczne. Bardziej skupia się na poprawności ruchu i ćwiczeniu wybranej grupy mięsni niż na dynamicznym tańczeniu Zumby. Czy mi się to podoba? Jeszcze nie wiem.
2         Wtorek – basen z tatą. :-) Muszę go pilnować, bo nie wolno mu się za bardzo forsować, a lubi to robić (już wiecie po kim to mam). Przed basenem namalowałam kilka zaproszeń. Prace w toku.
3         Środa – jedyny „wolny” dzień jaki mam. Tym razem wpadła do mnie moja przyjaciółka Ola i upiekłyśmy muffiny czekoladowo-orzechowe. :-D Ola jest też moją potencjalną wspólniczką w interesach. Chcemy otworzyć kawiarnię przy Starym Rynku w naszym mieście (to historyczne i kulturalne centrum miasta). Jeszcze nie wiemy skąd wziąć na to pieniądze, ale to NA PEWNO się stanie. Jedną z rzeczy, których nauczyło mnie Camino jest to, że marzenia się SPEŁNIAJĄ. Czasami trzeba im tylko trochę pomóc. W każdym razie, muffiny się udały i nawet ich nie spaliłam. Muszę jeszcze trochę poeksperymentować z tym przepisem.
4         Czwartek – kolejny raz na basenie, tym razem już sama. Tego dnia obejrzałam też bardzo fajny film – „Dobry rok” z Russellem Crowe w roli głównej. To taki pozytywny film. Dał mi kopa pozytywnej energii, której bardzo w czwartek potrzebowałam. Po basenie, w autobusie w drodze powrotnej, spotkałam Matiego i jego dziewczynę. Pytał mnie o muffiny. :-)
- Piekłyście wczoraj?
-Taaak…
- Z czekoladą i orzechami?
- Taak…
- Echhhh
5         Piątek – znowu Zumba. Tym razem z instruktorką, którą znam i cenię. Jest świetna - po jej zajęciach ledwo trzymam się na nogach. Potem namalowałam znowu kilka zaproszeń.
Liczba namalowanych zaproszeń – 12.
6         Sobota – dzień dobrze spędzony na pracy w ogrodzie moich rodziców. W użyciu były grabie, było też trochę malowania, ale tym razem nie zaproszeń, tylko schodów. ;-) Muszę przyznać, że po całym dniu spędzonym na świeżym powietrzu, byłam tak wykończona, że kiedy dostałam zaproszenie (ha ha) na późno-wieczornego grilla, odmówiłam. Po prostu nie miałam siły. Cóż, może następnym razem.
7         Niedziela – kupiłam sobie nowe tenisówki. To kończy mój tydzień dobroci i nieuchronnie prowadzi nas do drugiej części posta, czyli butów. Oto takie małe coś na cześć moich starych tenisówek. Pory roku się zmieniają, a tenisówki przychodzą i odchodzą. ;-)

poniedziałek, 19 marca 2012

Inspiration Monday


#6

I know that my blogging wasn’t very systematic. And it probably never will be, to be honest. The one thing, which I’m trying to do systematically, is the “Inspiration Monday”. Because of the “laptop problem” I am out of cash for some time, so the painting of my room had to be postponed. Well, you just can’t have everything in life, can you? Keeping the spirit though, I give you this wonderful tutorial for painted wallpaper. A lot of work and steady hand is needed, but the result... Oh – just look at that!

Painted wallpaper {a tutorial}

Wiem, że moje blogowanie nie należy do najbardziej systematycznych. I to się raczej nie zmieni, jak mam być szczera. Jedną rzeczą, o której systematyczność chcę dbać, są "Poniedziałkowe inspiracje". Z powodu "problemu laptopowego" jestem bez forsy, więc muszę odłożyć na jakiś czas malowanie mojego pokoju. Cóż, nie można mieć wszystkiego, nieprawdaż? Pozostając jednak w duchu, oto wspaniały tutorial jak namalować sobie tapetę. Potrzeba do tego dużo pracy i pewnej ręki, ale rezultat... Sami spójrzcie!