piątek, 22 czerwca 2012

Światła na wodzie / Lights on the water

Wczoraj była Noc Kupały, najkrótsza noc w roku. Obchodzone już od czasów Słowian, święto radości życia i miłości. Kiedyś palono ogniska, tańczono, szukano kwiatu paproci, palono girlandy z dziurawca i puszczano wianki na wodzie. Dzisiaj mamy koncerty i lampiony na ciepłe powietrze.
Chciałam i ja, choć na krótką chwilę, ulec tej radości, stać się częścią próby bicia rekordu. Baletu lampionów na nocnym niebie niestety nie da się opisać słowami. Posłużę się więc obrazem.

Yesterday was the St John’s night, the shortest night of the year. This festive night, celebrated by the Slavs, is an embracement of joy, life and love. In the old days there were fires burning into the night, dances were danced, the fern blossom was searched, garland of St John's wort were burned and maidens’ wreaths were floated on the water. Today we have concerts and hot air lanterns.
I wanted too, even for a brief moment, feel that joy and be a part of the attempt to break the world record. I have no words to describe the lanterns ballet on the night sky, so I’ll use images.

  

  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz