poniedziałek, 18 czerwca 2012

Inspiration Monday

#12

 
Today something eco-friendly. The amateur graphic designer in me said WOW, when she saw this. It’s a designers dream – clean, elegant, recycled… :-D

Dziś coś przyjaznego środowisku. Projektant-amator, który we mnie siedzi, krzyknął WOW, kiedy to zobaczył. To spełnienie marzeń każdego projektanta graficznego - czystość formy, elegancja, ponownie wykorzystany materiał... :-D 

{ The TetraBox lamp / Lampa z TetraPaków }

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz