środa, 10 lipca 2013

LogoBrain storm. We met earlier this afternoon to make one. And it was a full success! We finally came up with some ideas for our logo! So keep calm and stay tuned. We are coming. ;-)

Burza mózgów. Spotkaliśmy się ekipą dzisiaj po południu i odbyliśmy burzę mózgów. Pełen sukces! W końcu mamy pomysł na logo! Więc zachowajcie spokój i zaglądajcie czasem. Nadchodzimy. ;-)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz