czwartek, 6 grudnia 2012

Awesome memories are awesome / Wspaniałe wspomnienia są wspaniałeI have this little cute project for this year's "FriendsEve" in mind and am digging through Pinterest in search of the right images. And this is what jumps at me…

Myślę od jakiegoś czasu na takim małym milutkim projekcikiem na naszą "Wigilię Klasową" i w związku z tym przekopuję się przez zasoby Pinterest w poszukiwaniu odpowiednich obrazków. I oto co znajduję...


{ Bergen (Norway) - Bryggen District during Christmas Time }


Suddenly memories come to life. The times when I took this photo.

Nagle wspomnienia powracają do życia. Wspomnienia o czasach, kiedy zrobiłam to zdjęcie.


{ Bergen - Bryggen District - September 2010 }

It’s just so great, that eventually, you remember only the awesome stuff (the triple rainbow; a seal swimming in the Fjord just couple meters away from our tent; a very nice couple who great us in a commuter train although they have seen us only once in their lives; the peace and quiet) and not bad stuff (it rained, rained and, yes you guessed it – it rained; it was cold; it was very expensive and we had crappy food). I guess it is just the way things are in life. :-)
I definitely want to go back to Norway. I felt so good there… I felt… at home. :-)

Myślę, że to wspaniale, że w końcu pamięta się tylko te cudowne rzeczy (rzeczy jak potrójne tęcza, foka pływająca w Fiordzie dwa metry od twojego namiotu czy urocze małżeństwo, które witało nas w kolejce podmiejskiej, chociaż spotkali nas tylko raz w życiu; cisza i spokój) a nie te mniej cudowne (padało, padało i - tak, zgadliście - padało; było zimno; było strasznie drogo i żarcie było podłe). Myślę, że tak po prostu jest w życiu. :-)
Zdecydowanie chcę jeszcze kiedyś wrócić do Norwegii. Czułam się tam tak dobrze. Czułam się... jak w domu. :-)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz